fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ทัศนศิลป์ ม.1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ศิลปะ ม.1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ศิลปะ ม.1 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี ทัศนศิลป์ ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี ทัศนศิลป์ ม.1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.1 ชุดที่ 2


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น