fbpx

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 71
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 44
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบสังคมศึกษา ม.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ม.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

สังคมศึกษา ม.1 

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

ประวัติศาสตร์ ม.1 

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

พระพุทธศาสนา ม.1 

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สังคมศึกษา ม.1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สังคมศึกษา ม.1 ปี 2557

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประวัติศาสตร์ ม.1 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี ประวัติศาสตร์ ม.1

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี พระพุทธศาสนา ม.1

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ชุดที่ 1

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี เศรษฐศาสตร์ ม.1

ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ประวัติศาสตร์ ม.1

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พระพุทธศาสนา ม.1

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ชุดที่ 1

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ชุดที่ 2

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 44
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น