fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 120
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

สังคมศึกษา ม.3

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

ประวัติศาสตร์ ม.3

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

พระพุทธศาสนา ม.3

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 ประวัติศาสตร์

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 พระพุทธศาสนา

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 ภูมิศาสตร์

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สังคมศึกษา ม.3

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สังคมศึกษา ม.3 ปี 2557

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประวัติศาสตร์ ม.3 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี สังคมศึกษา ม.3

ข้อสอบสังคมศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบสังคมศึกษา ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ประวัติศาสตร์ ม.3

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พระพุทธศาสนา ม.3

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ชุดที่ 1

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ชุดที่ 2

Comments
Loading...