fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบอังกฤษ ป.5

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบอังกฤษ ป.5 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) – วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 – วิชาภาษาอังกฤษ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

Get real time updates directly on you device, subscribe now.