fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ข้อสอบอังกฤษ ป.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบอังกฤษ ป.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) – วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 – วิชาภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – English ป.2 

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน – ภาษาอังกฤษ ป.2 – เทอมที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน – ภาษาอังกฤษ ป.2 – เทอมที่ 2

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น