fbpx

ข้อสอบและเฉลย RT ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 108

ข้อสอบและเฉลย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​

 

  • 1. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับนักเรียน) (ตัวข้อสอบ)
  • 2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับกรรมการ) (เฉลย)
  • 3. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตัวข้อสอบ)
  • 4. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน)

โหลดได้จากที่นี่ ค่ะ

การอ่านออกเสียง-กรรมการ A

การอ่านออกเสียง-นักเรียน A

การอ่านรู้เรื่อง-กรรมการ A

การอ่านรู้เรื่อง-นักเรียน A

 

ที่มา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

3 ชม.

หมายเหตุ

-จัดทำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

-สนับสนุนการเรียนรู้

 

แสดงความคิดเห็น