fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ข้อสอบและเฉลย RT ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบและเฉลย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​

 

 • 1. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับนักเรียน) (ตัวข้อสอบ)
 • 2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับกรรมการ) (เฉลย)
 • 3. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตัวข้อสอบ)
 • 4. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน)

โหลดได้จากที่นี่ ค่ะ

การอ่านออกเสียง-กรรมการ A

การอ่านออกเสียง-นักเรียน A

การอ่านรู้เรื่อง-กรรมการ A

การอ่านรู้เรื่อง-นักเรียน A

 

ที่มา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

3 ชม.

หมายเหตุ

-จัดทำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

-สนับสนุนการเรียนรู้

 

You might also like
Comments
Loading...