fbpx

ด่วนที่สุด สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 329
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ. สรรหา ครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา

ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว1682 เรื่อง การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่่สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้ง เขตพื้นที่ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ หากใครสนใจที่จะไปช่วยปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ุ โดยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถส่งเอกสารให้ สพฐ. พิจารณาภายในวันที่ 23 เมษายน 2561

เอกสารแนบ ศธ 04009/ว1682 เรื่อง การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่่สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น