fbpx

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561 ชั้นป.1

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 35
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561 ชั้นป.1

คำอธิบายรายวิชา.docx

โครงสร้างรายวิชา.docx

แบบประเมินวิชาคณิต.doc

มาตรฐาน ตัวชี้วัด.docx

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5.docx

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8.docx

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13.doc

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14.doc

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น