fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:1,693

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การวัดความยาว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ชิ้นงานที่ 5 หน่วยที่ 3 แผนที่ 6.doc
ใบงานที่ 7 หน่วยที่ 3 แผนที่ 4.doc
ใบงานที่ 9 หน่วยที่ 3 แผนที่ 10.doc
แผนที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 2.doc
แผนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว.doc
แผนที่ 4 การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 2.doc
แผนที่ 5 การวัดความยาวเป็นเมตร 1.doc
แผนที่ 6 การวัดความยาวเป็นเมตร 2.doc
แผนที่ 7 การเปรียบเทียบความยาว 1.doc
แผนที่ 8 การเปรียบเทียบความยาว 2.doc
แผนที่ 9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 1.doc


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น