fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:2,521

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การชั่ง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ใบงานที่ 15 หน่วยที่ 5 แผนที่ 6.doc
ใบงานที่ 16 หน่วยที่ 5 แผนที่ 7.doc
แผนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนัก.doc
แผนที่ 2 การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัม.doc
แผนที่ 3 การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด 1.doc
แผนที่ 4 การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด 2.doc
แผนที่ 5 การเปรียบเทียบน้ำหนัก 1.doc
แผนที่ 6 การเปรียบเทียบน้ำหนัก 2.doc
แผนที่ 7 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง 1.doc
แผนที่ 8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง 2.doc


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น