fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การคูณ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ใบงานที่ 17 หน่วยที่ 6 แผนที่ 13.doc
ใบงานที่ 18 หน่วยที่ 6 แผนที่ 15.doc
แผนที่ 1 ความหมายของการคูณฯ 1.doc
แผนที่ 10 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ ไม่มีการทด 1.doc
แผนที่ 11 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ ไม่มีการทด 2.doc
แผนที่ 12 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ มีการทด 1.doc
แผนที่ 13 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ มีการทด 2.doc
แผนที่ 14 โจทย์ปัญหาการคูณ 1.doc
แผนที่ 15 โจทย์ปัญหาการคูณ 2.doc
แผนที่ 16 โจทย์ปัญหาการคูณ 3.doc
แผนที่ 2 ความหมายของการคูณฯ 2.doc
แผนที่ 3 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 1.doc
แผนที่ 4 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 2.doc
แผนที่ 5 การสลับที่ของการคูณจำนวนนับสองจำนวน.doc
แผนที่ 6 การคูณจำนวนนับสามจำนวน.doc
แผนที่ 7 ศูนย์และหนึ่งกับการคูณ 1.doc
แผนที่ 8 ศูนย์และหนึ่งกับการคูณ 2.doc
แผนที่ 9 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ10, 20, 30, …, 90.doc
หน่วยที่ 6 การคูณ.doc


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น