fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การตวง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ใบงานที่ 25 หน่วยที่ 10 แผนที่ 5.doc
แผนที่ 1 การตวง.doc
แผนที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง 1.doc
แผนที่ 11 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง 2.doc
แผนที่ 12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง 3.doc
แผนที่ 2 เครื่องตวง.doc
แผนที่ 3 การตวงสิ่งของให้มีปริมาตร 1 ลิตร 1.doc
แผนที่ 4 การตวงสิ่งของให้มีปริมาตร 1 ลิตร 2.doc
แผนที่ 5 ความจุ.doc
แผนที่ 6 การเปรียบเทียบปริมาตรฯ 1.doc
แผนที่ 7 การเปรียบเทียบปริมาตรฯ 2.doc
แผนที่ 8 การเปรียบเทียบความจุฯ 1.doc
แผนที่ 9 การเปรียบเทียบความจุฯ 2.doc


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น