fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การบวก ลบ คูณ หารระคน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ใบงานที่ 31 หน่วยที่ 12 แผนที่ 1.doc
ใบงานที่ 32 หน่วยที่ 12 แผนที่ 2.doc
ใบงานที่ 33 หน่วยที่ 12 แผนที่ 3.doc
ใบงานที่ 34 หน่วยที่ 12 แผนที่ 4.doc
ใบงานที่ 35 หน่วยที่ 12 แผนที่ 5.doc
ใบงานที่ 36 หน่วยที่ 12 แผนที่ 11.doc
ใบงานที่ 37 หน่วยที่ 12 แผนที่ 13.doc
แผนที่ 1 ทบทวนการบวก.doc
แผนที่ 10 ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณ.doc
แผนที่ 11 ทบทวนโจทย์ปัญหาการหาร.doc
แผนที่ 12 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารฯ 1.doc
แผนที่ 13 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารฯ 2.doc
แผนที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารฯ 3.doc
แผนที่ 2 ทบทวนการลบ.doc
แผนที่ 3 ทบทวนการคูณ.doc
แผนที่ 4 ทบทวนการหาร.doc
แผนที่ 5 การบวก ลบ คูณ หารระคน 1.doc
แผนที่ 6 การบวก ลบ คูณ หารระคน 2.doc
แผนที่ 7 การบวก ลบ คูณ หารระคน 3.doc
แผนที่ 8 ทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก.doc
แผนที่ 9 ทบทวนโจทย์ปัญหาการลบ.doc


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น