fbpx

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.3

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 35
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จำนวนนับไม่เกิน 100,000
การบวก
การลบ
การคูณ
การหาร
การวัดความยาว การชั่ง และการตวง
เงิน
เวลา
รูป
ข้อมูลและแผนภูมิ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น