fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning

Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ
1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์
2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 กลุ่มสาระ ระดับชั้นไฟล์
เทอมที่ 1เทอมที่ 2
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 3Download iconDownload icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 6Download iconDownload icon

*ลิงค์สำรอง ดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระภาษาไทย คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 กลุ่มสาระ ระดับชั้นไฟล์
เทอมที่ 1เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3Download iconDownload icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4Download iconDownload icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5Download iconDownload icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 6Download iconDownload icon

*ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาคณิตศาสตร์

 กลุ่มสาระ ระดับชั้นไฟล์
เทอมที่ 1เทอมที่ 2
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2Download iconDownload icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3Download iconDownload icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5Download iconDownload icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 6Download iconDownload icon

*ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

 กลุ่มสาระ ระดับชั้นไฟล์
เทอมที่ 1เทอมที่ 2
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1Download iconDownload icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2Download iconDownload icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3Download iconDownload icon
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานDownload icon
รายวิชาเคมีพื้นฐานDownload icon
รายวิชาชีววิทยาพื้นฐานDownload icon

*ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 กลุ่มสาระ ระดับชั้นไฟล์
เทอมที่ 1เทอมที่ 2
 สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

 มัธยมศึกษาปีที่ 1Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 มัธยมศึกษาปีที่ 6

*ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระ ระดับชั้นไฟล์
เทอมที่ 1เทอมที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 2Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 4Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ครบทุกกลุ่มสาระ

ขอบคุณที่มา

http://www.sesao15.go.th/web15/features/2014-07-17-14-51-36/19-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/1098-active-learning#thai

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครู แห่งประเทศไทย
พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ สังคมแห่งการแบ่งปันวิชาการ ข่าวการศึกษา
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครู ป.๕ สื่อ แผนการสอน ใบงาน ข้อสอบ
รวม ครูป.5 น่ารัก แบ่งปันสื่อการสอน แผนการสอน ค่ะ
group
ชุมชน ครูโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยเหลือ แจ้งข่าว
ชุมชนครูประถม ร่วมกันแชร์ ข่าวการศึกษา แบ่งปัน สื่อ แผน ข้อสอบครู เอกสาร สื่อการสอน วิทยฐานะ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นครูประถม โรงเรียน เอกชน รัฐ เราก็คือ "ครู" มาร่วมกันแบ่งปันสร้างสังคม เพื่อพัฒนาอาชีพครู ไปพร้อมกับเรา ครูประถม.คอม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ลงประกาศงานราชการ รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ.
ลงประกาศข่าว รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ. ฝากข่าว ลงข่าว หางาน ลงประกาศฟรี บอกต่อ ข่าวรับสมัครงาน ฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูธุรการโรงเรียน
สอนถามปัญหา การเตรียมตัว ความพร้อมการจักการสนับสนุนงานโรงเรียน ปรึกษา ปัญหา การทำงาน แชร์ประสบการณ์ แนะนำแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข่าวการศึกษา
แจ้งข่าว ประชาสัมธ์งาน กิจกรรม ฝากเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการศึกษาไทย BY ครูประถม.
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู ติวข้อสอบเอง 63 ภาค ก,ข
ติวเอง อ่านเอง ข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ฟรี #ติวสอบครู ติวสอบครูผู้ช่วยปี ติวสอบ อปท ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี ข้อสอบ ฟรี ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย แจก ข้อสอบฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
รวมครูสอนภาษาไทย ป.1-3 แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด โดยครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดเพื่อครูที่กำลังอยากสร้างรายได้เสริมโดยการผลิตสื่อ ท่านสามารถนำมาแบ่งปัน ลงประกาศขาย ครูประถมพร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยนำเสนอ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครูอยากเล่า ครูStory
บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร สำหรับอาชีพครูเพื่อส่งต่อความสุขประสบการณ์สำหรับเพื่อนครูทุกท่าน
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
โรงเรียนของหนู
โรงเรียนของหนู คือกลุ่ม โรงเรียนที่ขาดแคลนช่องทางสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับที่จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารหาโรงเรียนจัดค่ายอาสา หาโรงเรียนจัดงาน สนับสนุน งบประมาณ บริจาคโรงเรียน จิตอาสา ทำค่าย
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าวงานราชการ บอกต่อ ฟรี
บอกต่อ แชร์ข่าว เปิดรับสมัครงาน ฟรี ไม่มีกฎ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
รวมครูสอนคอมแลกเปลี่ยประสบการ แนะนำที่อบรม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ประสบการณ์คุณแม่มือใหม่
วิธีเลี้ยงเด็ก หาสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก แชร์ประสบการณ์การเลี้ยง คุณแม่ อยากเล่าหาโรงเรียน พูดคุยปัญหาลูกในวัยเรียน ขอคำปรึกษา ปัญหาเด็กเล็กช่วยกันแก้ แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกเล็ก
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู63 (อ่านเอง ฝึกทำข้อสอบ)
เชื่อคำว่า แบ่งปันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สำหรับท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ท่านสามารถร่วบแชร์ ข้อสอบ หรือแนวทางการอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...