fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

กำหนดการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมความพร้อมการสอบ  NT

วันนี้ครู จะนำเสนอ การเตรียมตัวสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะมีกำหนดการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2563 นี้

กําหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กิจกรรม

ระยะเวลา 1 ผู้รับผิดชอบ 1 ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับ รุ่นที่ 1 (27 – 30 ต.ค. 62) แนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NTT Access

| ศูนย์สอบ สพฐ. รุ่นที่ 2 (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 62)

ศูนย์สอบหน่วยงานอื่น 2 ศูนย์สอบนําเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access | 28 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 ศูนย์สอบ 3 สถานศึกษานําเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access

11 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 สถานศึกษา 4 ศูนย์สอบสํารวจและจัดสนามสอบ

2 – 8 ธ.ค. 62

ศูนย์สอบ | 5 สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ

9 – 15 ธ.ค. 62 6 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

16 – 22 ธ.ค. 62 สถานศึกษา ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) 7 ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Aress (ครั้งสุดท้าย) | 23 – 29 ธ.ค. 62 ศูนย์สอบ 8 สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและออกเลขที่นั่งสอบ

30 ธ.ค 62 – 12 ม.ค. 63 สพฐ. 9 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ

13 – 17 ม.ค. 63

ศูนย์สอบ 10 ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบ

3 ก.พ. – 4 มี.ค. 63 ศูนย์สอบ และสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ 11 จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจําสนามสอบไปยังศูนย์สอบ

20 – 24 ม.ค. 63 12 จัดส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบไปยังศูนย์สอบ

20 – 27 ก.พ. 63

สพฐ. 13 ศูนย์สอบดําเนินการจัดสอบ

4 มี.ค. 63 | ศูนย์สอบ 14 สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ

5 – 6 มี.ค. 63 | ศูนย์สอบ/สนามสอบ 15 สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

2 – 6 มี.ค. 63 สพฐ.ร่วมกับศูนย์สอบ 16 สพฐ. รับกระดาษคําตอบจากศูนย์สอบ

9 – 13 มี.ค. 63 สพฐ.และศูนย์สอบ 17 สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคําตอบ

16 มี.ค. 63 เป็นต้นไป สพฐ. 18 ตรวจกระดาษคําตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ

16 มี.ค.- 20 เม.ย.63 19 ประกาศผลการประเมิน

30 เม.ย. 53

สพฐ.

สพฐ.

สพม

.

สพฐ.

ตารางสอบ

เวลา

วิชา

เวลาสอบ

วันสอบ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 | 09.00 – 10.30 น. ]

90 นาที

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ |

พัก 30 นาที ความสามารถด้านภาษาไทย |

11.00 – 12.00 น. |

60 นาที

ผู้พัฒนาข้อสอบ: กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5781 ผู้จัดสอบ: กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5783, 02 288 5787

กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ NT 62กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ NT 62

คู่มือการจัดสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (คู่มือ NT Access (NT)new.pdf)คู่มือ NT Access (NT)new.pdf3993 kB16-11-2019 16:3316-11-2019 16:33
Download this file (คู่มือ NT Access (RT)new.pdf)คู่มือ NT Access (RT)new.pdf4733 kB16-11-2019 16:4216-11-2019 16:42
Download this file (คู่มือจัดสอบ NT (ศูนย์สอบ).pdf)คู่มือจัดสอบ NT (ศูนย์สอบ).pdf14757 kB16-11-2019 16:4216-11-2019 16:42
Download this file (คู่มือจัดสอบ NT (สนามสอบ).pdf)คู่มือจัดสอบ NT (สนามสอบ).pdf12722 kB16-11-2019 16:4316-11-2019 16:43
Download this file (คู่มือจัดสอบ RT.pdf)คู่มือจัดสอบ RT.pdf13924 kB16-11-2019 16:4316-11-2019 16:43
Download this file (ชี้แจงNT62(New).pdf)ชี้แจงNT62(New).pdf4949 kB30-01-2020 10:0830-01-2020 10:08
Download this file (ชี้แจงRT62(New).pdf)ชี้แจงRT62(New).pdf3805 kB30-01-2020 10:1130-01-2020 10:11
line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...