fbpx

ข้อสอบปลายภาค

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 170

ข้อสอบปลายภาค

ข้อสอบสำหรับเตรียมจัดสอบนักเรียนในระดับประถมศึกษา

รวมข้อสอบสังคม

ข้อสอบสังคมฯ-ป.1-เทอม2-60

ข้อสอบสังคมฯ-ป.2-เทอม2-60

ข้อสอบสังคมฯ-ป.3-เทอม2-60

ข้อสอบสังคมฯ-ป.4-เทอม2-60

ข้อสอบสังคมฯ-ป.5-เทอม2-60

ข้อสอบสังคมฯ-ป.6-เทอม2-60

รวมข้อสอบคณิต

ข้อสอบคณิต-ป.1-เทอม2-60

ข้อสอบคณิต-ป.2-เทอม2-60

ข้อสอบคณิต-ป.3-เทอม2-60

ข้อสอบคณิต-ป.4-เทอม2-60

ข้อสอบคณิต-ป.5-เทอม2-60

ข้อสอบคณิต-ป.6-เทอม2-60

รวมข้อสอบภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย-ป.1-เทอม2-60

ข้อสอบภาษาไทย-ป.2-เทอม2-60

ข้อสอบภาษาไทย-ป.3-เทอม2-60

ข้อสอบภาษาไทย-ป.4-เทอม2-60

ข้อสอบภาษาไทย-ป.5-เทอม2-60

ข้อสอบภาษาไทย-ป.6-เทอม2-60

 

 

ขอบคุณที่มา https://kru2day.com/

*** เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาเท่านั้น ***

ข้อสอบ ปลายภาค

ข้อสอบเผยแพร่
สำนักทดสอบทางการศึกษา

ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2561
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

 

ข้อสอบปลายภาคเรียน สำหรับมัธยม

ข้อสอบเผยแพร่
สำนักทดสอบทางการศึกษา

ข้อสอบปลายปี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2561
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

 

โครงสร้างข้อสอบ นักเรียน ปีการศึกษา 2562

โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์

แสดงความคิดเห็น