fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

รวมคู่มือครู แผนการสอน ทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา โหลดฟรี อนุบาล-ประถม-มัธยม

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

รวมคู่มือครู แผนการสอน ทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา โหลดฟรี

รวมคู่มือครู แผนการสอน ทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา โหลดฟรี อนุบาล-ประถม-มัธยม

 

 

ระดับอนุบาล

อนุบาล ๑

อนุบาล ๒

อนุบาล ๓  

 

ระดับ ประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ระดับ มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

 

รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 – ม.3

 

เปิดดาวน์โหลดแผนการสอนตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น