fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ลิงค์เข้าระบบต่างๆ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ลิงค์เข้าระบบต่างๆ ของงานโรงเรียน เนื่องด้วยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ระบบการทำงานของราชการได้ปรับเปลี่ยนให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น นั้นคือเหตุผลของการที่ครูประถมจัดทำบทความนี้คือครูประถมจะรวบร่วมลิงค์ระบบและคู่มือการใช้งานไว้ให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็วดังนี้

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น