fbpx

คำถามชวนคิด การทดสอบ กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 54
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โจทย์ ให้นักเรียนออกแบบการจัดวางแก้ว 5 ใบ แล้วตามคำถามต่อไปนี้ กำหนดให้แก้วเริ่มต้นคือแก้วคว้ำ

1.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Engineer ในการออกแบบแก้ว 5 ใบ และออกแบบตารางการเดินแก้ว (6คะแนน)

2.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Math ในคำนวณขนาดแก้ว ทั้งความสูง ความกว้าง และความลึก(4คะแนน)

3.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Science ในการพิสูจน์คำตอบในการวางแก้ว (6คะแนน)

4.หากนักเรียนต้องการออกแบบกิจกรรม นี้ นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการออกแบบ (4คะแนน)

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น