fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

คำถามชวนคิด การทดสอบ กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว

โจทย์ ให้นักเรียนออกแบบการจัดวางแก้ว 5 ใบ แล้วตามคำถามต่อไปนี้ กำหนดให้แก้วเริ่มต้นคือแก้วคว้ำ

1.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Engineer ในการออกแบบแก้ว 5 ใบ และออกแบบตารางการเดินแก้ว (6คะแนน)

2.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Math ในคำนวณขนาดแก้ว ทั้งความสูง ความกว้าง และความลึก(4คะแนน)

3.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Science ในการพิสูจน์คำตอบในการวางแก้ว (6คะแนน)

4.หากนักเรียนต้องการออกแบบกิจกรรม นี้ นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการออกแบบ (4คะแนน)

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

 

 

Comments
Loading...