คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ที่จะเน้นให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

แสดงความคิดเห็น