fbpx
Browsing Category

ครูประถม

ครูประถม

เย็นนี้ ลงทะเบียนรับ 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน.com อย่างละเอียดต้องกรอกอะไรบ้าง

วันนี้ อย่าช้า สำหรับผู้ปกครอง ท่านใดที่กำลังหาแนวทางการลงทะเบียน ครูประถม ได้นำแนวทางการงทะเบียนรับเงิน จากนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกเงินให้กับทุกๆท่านเป็นเวลา 3 เดือนลิงค์เข้าระบบลิงค์เข้าระบบลงทะเบียนลิงค์…
Read More...

zipgrade เครื่องมือช่วยตรวจกระดาษคำตอบ เตรียมสอบปลายภาคเรียน

คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น ZipGrade โดย ครูประถม.คอมครูประถมจะแนะนำการตรวจสอบคำตอบในช่วงที่ต้องการจัดสอบแบบเร่งรีบ สำหรับการเตรียมสอบในช่วงเดือน มีนาคม  หรือในปีการศึกษา 2562 วันนี้จะมาแนะนำการใช้  zipgrade…
Read More...

สพฐ. แนะ การปฏิบัติในการจัดซื้อ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2563

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ตัวอย่างเอกสารบ้างส่วนจาก แ่นวทางการจัดการศึกษา…
Read More...

รวม แบบฝึกคัดลายมือ

คัดลายมือคุณครูที่ต้องการหาแบบฝึกการคัดลายมือวันนี้ครูประถมนำเสนอการคัดลายมือในรูปแบบต่างๆ พร้อม ไททันดาวน์โหลดนำไปใช้เป็นสื่อกลางช่วยสอนนักเรียนผู้เรียน…
Read More...

ข้อสอบปลายภาค

ข้อสอบปลายภาคข้อสอบสำหรับเตรียมจัดสอบนักเรียนในระดับประถมศึกษารวมข้อสอบสังคมข้อสอบสังคมฯ-ป.1-เทอม2-60ข้อสอบสังคมฯ-ป.2-เทอม2-60ข้อสอบสังคมฯ-ป.3-เทอม2-60ข้อสอบสังคมฯ-ป.4-เทอม2-60ข้อสอบสังคมฯ-ป.5-เทอม2-60…
Read More...

แบบทดสอบอ่าน – เขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบทดสอบอ่าน - เขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ดาวน์โหลดที่นี่แบบทดสอบอ่าน - เขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขียนคล่อง ป.6อ่านคล่อง ป.6เขียนคล่อง ป.5อ่านคล่อง ป.5เขียนคล่อง ป.4…
Read More...

กำหนดการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

เตรียมความพร้อมการสอบ  NTวันนี้ครู จะนำเสนอ การเตรียมตัวสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะมีกำหนดการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2563 นี้กําหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562…
Read More...

คำศัพท์ที่ออกในข้อสอบ RT ปีการศึกษา2562 โหลดฟรี

ขอบคุณ "ครูจงกล ดงบัง " นะคะ ที่คุณครูบอกว่าคำศัพท์ที่ออกในข้อสอบ RT ปีนี้ส่วนใหญ่มาจากหนังสือ รายงานผลการศึกษาคำพื้นฐานชั้นป. ๑-ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้ทำการบ้านหาเว็บไซต์ดาวโหลดหนังสือดังกล่าวมาให้เพื่อนครู ป.๑ แล้วนะคะ…
Read More...

เตรียมเปิดสอบปี63 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๕๓๐สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐99 กุมภาพันธ์…
Read More...

กรอบแนวทางนโยบายภาษาอังกฤษ ของ ศธ. สำหรับครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ต้องผ่าน CEFR

กรอบแนวทางนโยบายภาษาอังกฤษ ของ ศธ. โดยครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ต้องผ่าน CEFR ตามแต่ละมาตรฐานที่แตกต่างกัน ศธ.ใช้แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาของบุคลากรทางการศึกษา…
Read More...