คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

Spread the love
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

          วันนี้ Krupatom ขอแนะนำถึง คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารของแต่ละโรงเรียนวัด จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่ นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของสพฐ.

          โดยวันนี้ได้นำตัวอย่างไฟล์มาแบ่งปันความรู้กันด้วย

คู่มือบริหารงานบุคลากร | ปก |

คู่มือบริหารงบประมาณ | ปก |

คู่มือบริหารงานทั่วไป | ปก |

คู่มือบริหารงานวิชาการ | ปก |

 

ขอขอบคุณผู้จัดทำ Google Drive

แสดงความคิดเห็น