fbpx

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 368
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ในระดับชั้นประถมศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณจะรวมอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์

โดยวันนี้เราได้รวบรวมคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 มาให้ดาวโหลดแล้วซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คำอธิบายรายวิชา

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://oho.ipst.ac.th

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น