fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ในระดับชั้นประถมศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณจะรวมอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์

โดยวันนี้เราได้รวบรวมคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 มาให้ดาวโหลดแล้วซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คำอธิบายรายวิชา

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/IPSTprimarysci4year.pdf” download=”all”]

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://oho.ipst.ac.th

 

Comments
Loading...