fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:2

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

สถานที่รับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

 

รายละเอียดอื่นๆ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่านก.พ.) (บรรจุส่วนกลาง)
1. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 1. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 1. กะลาสี 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
– มีความสามารถในการว่ายน้ำ

 1. สหโภชน์ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 1. นายท้ายเรือกลชายทะเล 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเรือของเรือกลเดือนทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีความสามารถในการว่ายน้ำ

 1. เจ้าพนักงานสื่อสาร 2 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 1. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

 1. นายช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง สำรวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 1. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 1. นักจัดการงานทั่วไป 1  อัตรา เงินเดือน 18000 บาท

– ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 1. นิติกร 1  อัตรา เงินเดือน 18000 บาท

– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ผู้สนใจจะสมัคร ที่ ลิงค์สมัคร


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น