fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562
สถานที่รับสมัคร สมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562
รายละเอียดอื่นๆ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น