fbpx

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 12
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่วันที่ 6-17 ธันวาคม 2562
สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง  กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดอื่นๆ
สมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ กวภ.พอ., ฝ่ายขนส่ง กรก.พอ. (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
1. พนักงานสถานที่ 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท+ค่าครองชีพ 1310 บาท (ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า)
2. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท+ค่าครองชีพ 1310 บาท (ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า)
3. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท+ค่าครองชีพ 1310 บาท

 

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น