fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ 2563

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ 2563
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 62 – 24 กุมภาพันธ์ 63
สถานที่รับสมัคร

สมัครทางออนไลน์
รายละเอียดอื่นๆ

สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นชายโสด
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 )

ลิงค์สมัคร

โรงเรียนแผนที่-กรมแผนที่ทหาร-


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น