fbpx

สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 12

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่ วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-12 ธันวาคม 2562
สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
รายละเอียดอื่นๆ

สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. ต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

 

 

แสดงความคิดเห็น