fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

เทศบาลตำบลทะเมนชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2562

 

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดอื่นๆ

สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
– มีวุฒิการศึษาไม่ต่ำกว่าปวช. หรือมีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
– มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานนั้น และได้รับใบอนุญาตขับตามที่กฎหมายกำหนด

3. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 

ประกาศรับสมัคร

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...