fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-18 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
3. มีความรู้ ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C#, ASP.NET ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL, MSSQL ได้เป็นอย่างดี
6. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และสามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติงานได้
7. หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4-18 ตุลาคม 2562 เวลาราชการ

ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น