fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:2

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562

–  ตำแหน่ง : 30 – ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)    สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี    ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    อัตตาเงินเดือน : วันละ 330 บาท
ประสบการณ์ :
โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก ซึ่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำภูมิทัศน์เขตอุทยานหินล้านปี จำนวน 1 อัตรา

–  ตำแหน่ง : 25 – ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)    สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี    ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    อัตตาเงินเดือน : วันละ 330 บาท
ประสบการณ์ :
โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก ซึ่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ไลฟ์การ์ด

–  ตำแหน่ง : 25 – ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)    สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี    ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถามศึกษาปีที่ 6 อัตตาเงินเดือน : วันละ 330 บาท
ประสบการณ์ :
โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก ซึ่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โทร.08-6455-6341

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น