fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:21

กองทัพเรือรับสมัคร ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 62 – 14 ก.พ. 63

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถม.คอม ข่าวราชการ วันนี้

 

วันที่รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2562 – 14 ก.พ. 2563

 

สถานที่รับสมัคร

ทาง Internet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์  https://www.navy.mi.th/และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 2. เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2545) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ต้องสังกัดกองทัพเรือ และจะปลดเป้นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาค 2563 หรือ อาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือเท่านั้น ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2542)
 3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

ไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัคร


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น