fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

Learning disorder โรคบกพร่องทางการเรียนรู้LD โดยครูประถม.คอม

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สวัสดี วันนี้ครูประถมจะมาพูดถึงเรื่อง การเรียนรู้ ช้าในกลุ่มของเด็กซึ่งจะเกิดกับเด็กเป็น โดยทั่วไป คิดเป็นร้อยละประมาณร้อยละ 5 ของเด็กรวมทั้งหมดรายละเอียดจะเป็นยังไรนะลองมาดูกันค่ะ

Learning disorder โรคบกพร่องทางการเรียนรู้

เคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่ ?
คุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่าง
เข้าใจทุกอย่างก็ตอบได้เป็นอย่างดี
แก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือก็ทำไม่ได้เลยถ้าเขียนก็จะเขียนผิดๆถูกๆอาจตะกุกตะกักหรือไม่จะอ่านข้ามไปเลยว่าจะทำที่ยากๆสำหรับเขาเช่นสวน บอก เด็กเหล่านี้เองที่กำลังป่วยเป็นโรคแอลดี LD คืออะไรย่อมาจากคำว่า learning disorder หรือบกพร่องทางการเรียนรู้

เป็นความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกทางด้านการอ่านการเขียนสะกดคำการคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองทำให้ผลการเรียนของเด็กต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงโดยที่เด็กมีสติปัญญาอยู่ในระดับปกติและมีความสามารถด้านอื่นๆปกติดีปัจจุบันมีผู้ป่วยทั่วโลกที่เป็นโรคนี้เรา 5% จากจำนวนเด็กทั้งหมด

ในโรงเรียนและโดยเฉลี่ยจะเป็นในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 อย่างไรก็ดีมีเด็กจำนวนไม่มากเท่านั้นที่ครูและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงอาการของเด็กว่ากำลังป่วยเป็นโรคนี้และจำเป็นต้องได้รับการรักษาทุกคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็เป็นโรคนี้ไม่เว้นแม้แต่ทมัสอัลวาเอดิสันสุดยอดนักประดิษฐ์ผู้คิดหลอดไฟห้กับทุกคนบนโลกดังนั้นไม่ถูกเลยที่เราจะเรียกเขาว่าเด็กโง่พวกเราทุกคนต้องช่วยเหลือพวกเขาอย่างถูกต้องเพื่อให้การทำงานของสมองกลับมาเป็นปกติโดยอาศัยปัจจัยสำคัญคือเวลาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยและกำลังใจดีมีกี่ชนิด

แบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่
1 ความบกพร่องด้านการอ่านความบกพร่องด้านการอ่าน


เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดใน ทั้งหมด เด็กมีความบกพร่องในการผสมเสียงย่อยของพยัญชนะและสระ เสียงย่อยคืออะไรยกตัวอย่างดังนี้เช่นคำว่า จาน ประกอบด้วยพยัญชนะจอจานสระอาและตัวสะกดนอหนูออกเสียงรวมกันว่าการเหล่านี้ก็คือเสียงย่อยที่เด็กทั่วไปจะสามารถแยกประสมเสียงย่อยเองได้เพื่อใช้อ่านคำต่างๆ ซึ่งมาอ่านแล้วพวกเขาจะนึกออกทันทีว่าคำนั้นหมายถึงอะไรแต่เด็กที่เป็นแอลอีดีจะผสมเสียงย่อยไม่ได้ถึงอ่านไม่ได้ก็เลยนึกไม่ออกว่าคำเหล่านั้นหมายถึงอะไรทำให้มีปัญหาในการประกอบเสียงเป็นคำสะกดคำรวมถึงจดจำพยัญชนะสระและคำได้ยากส่งผลให้อ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านช้าอ่านออกเสียงไม่ชัด ขันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้อ่านข้ามหรือเพิ่มคำจับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถในการอ่านหนังสือต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันจนทำให้มีปัญหาในการเรียนยกตัวอย่างเสียงที่อ่านผิด

2 ความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำ ความบกพร่องด้านนี้ส่วนใหญ่จะพบร่วมกับความบกพร่องด้านการอ่านเด็กมีความบกพร่องในการเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ไม่ถูกต้องตามครั้งเรียงลำดับอักษรผิดจึงเขียนหนังสือและสะกดคำผิดทำให้ไม่สามารถแสดงออกผ่านการเขียนได้ตามระดับชั้นเรียนได้เด็กโตอาจมีปัญหาในการเขียนเรียงความและการทำข้อสอบบรรยายแบบอัตนัยเด็กกลุ่มนี้มีความสามารถในการเขียนสะกดคำต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันจนทำให้มีปัญหาในการเรียนม

3 ทางด้านคณิตศาสตร์ เด็กขาดทักษะและความเข้าใจค่าของตัวเลขการนับจำนวนการจําสูตรคูณการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ถึงไม่สามารถคำนวณคำตอบจากการบวกลบคูณหารตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ได้เด็กกลุ่มนี้จึงมีความสามารถในการคิดคำนวณต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันจนทำให้มีปัญหาในการเรียนโดยความบกพร่องในด้านนี้จะพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย

การวินิจฉัยโรคจะทราบได้อย่างไรว่าลูกหลานของคุณเป็นโรคแอลดีหรือไม่

สามารถวินิจฉัยเด็กแอลดีได้อย่างไรการรวบรวมประวัติการเรียนและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กแต่ละด้านเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยรวมทั้งรายงานจากครูประจำชั้นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเปรียบเทียบกับระดับสติปัญญาหรือไอคิวเด็ก จะมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำกับเพื่อนนักเรียนในชั้นอย่างชัดเจนและเป็นปัญหาที่กระทบต่อการเรียนอย่างต่อเนื่องอะไรคือสาเหตุของโรคแอลดี

สาเหตุของโรคแอลดี
เกิดจากการทำงานของสมองบางตำแหน่งบกพร่องโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการใช้ภาษา กรรมพันธุ์มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมีปัญหาเดียวกันความผิดปกติของโครโมโซม
พบปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่อาจพบร่วมด้วย
เด็กมักรู้สึกหงุดหงิดและรู้สึกด้อยที่ตนเองทำไม่ได้ทัดเทียมเพื่อนๆเด็กอาจจะแสดงพฤติกรรมอย่างนี้หลีกเลี่ยงการอ่านการเขียนไม่มีสมาธิในการเรียนทำงานช้าทำงานไม่เสร็จไม่สนใจเรียนความจำไม่ดีเปลี่ยนได้หน้าลืมหลังรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มั่นใจในตนเองมักตอบว่าทำไม่ได้หรือไม่รู้อารมณ์ขึ้นๆลงๆบุตรง่ายไม่อดทนก้าวร้าวกับเพื่อนพี่น้องครูหรือพ่อแม่ ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง

เด็กแอลดี  มีปัญหาอะไรอย่างอื่นอีกบ้างเด็กแอลดีมีปัญหาทางจิตเวชอื่นๆที่พบร่วมกันได้ถึงร้อยละ 40 โรคสมาธิสั้นความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสารปัญหาการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือและสายตา

เราจะช่วยเด็กแอลดีได้อย่างไรบ้าง
     สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือการประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่และครูรู้จักและเข้าใจกับโรคแอลดีมากขึ้น ซึ่งครูประถมกำลังทำอยู่ อยากให้อ่านจริงๆค่ะ
เพื่อปรับตัวสำหรับการรักษาและพาเด็กที่ป่วยเป็นโรคแอลดีนี้ออกจากวังวนแห่งความทุกข์ต่อไปนอกจากนั้นโรคแอลดีนี้สามารถเกิดรวมกับโรคอื่นๆได้บ่อยเช่น
โรคสมาธิสั้นดังนั้นแพทย์จึงมีบทบาทในการประเมินวินิจฉัยภาวะต่างๆที่เด็กมีรวมถึงให้การรักษาภาวะเหล่านั้นเช่นโรคสมาธิสั้น รับยาอาการของโรคก็จะดีขึ้นมากและเมื่อได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องพบว่าสมองสามารถกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปกติดังนั้นสิ่งสำคัญคือ

ความเข้าใจการเอาใจใส่กำลังใจและเวลาที่ผู้ปกครองและครูมีให้กับเด็กในกลุ่มนี้ขั้นตอนการช่วยเหลือไม่อย่างไรบ้างเชิญติดตามต่อไปได้เลยค่ะ

 

 

[sc name=”foot-post”]

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น