จ้างธุรการโรงเรียน

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนเฉพาะอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ต่อเนื่อง จํานวน ๑๑,๘๐๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท พร้อมเงินประกันสังคมร้อยละ ๕ ระยะเวลา 5 เดือน

แสดงความคิดเห็น