fbpx

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอน สื่อ ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 329
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รายละเอียดไฟล์วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอนแนวใหม่ คอมพิวเตอร์ ป.2

คู่มือการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2

สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2

ใบงานคอมพิวเตอร์ ป.2   (พร้อม เฉลย)

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2ใหม่

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น