ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอน สื่อ ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอน สื่อ ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

รายละเอียดไฟล์วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอนแนวใหม่ คอมพิวเตอร์ ป.2

คู่มือการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2

สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2

ใบงานคอมพิวเตอร์ ป.2   (พร้อม เฉลย)

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2ใหม่

 

แสดงความคิดเห็น