fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ดาวน์โหลดฟรี ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก 5 แบบ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 234
 •  
 •  
 •  
 •  

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ID Plan) ตามประกาศ ว22/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังนี้

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัด ทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลักสูตรคูปอง ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan

          สำหรับวันนี้  สามารถดาวน์โหลด ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก 5 แบบ ซึ่งเป็นไฟล์แบบปรับแก้ได้

ดาวน์โหลดแบบที่ 1

สำรองดาวน์โหลดแบบที่ 1

ดาวน์โหลดแบบที่ 2

ดาวน์โหลดแบบที่ 3

ดาวน์โหลดแบบที่ 4

ดาวน์โหลดแบบที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kruupdate.com

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 234
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น