กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ป.1

ดาวน์โหลด Test Blueprint Reading Test RT สอบการอ่าน ป.1 ปี 2561

Spread the love
  •  
  • 52
  •  
  •  
  •  
  •  

          ตามที่ สทศ.สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินด้านการอ่านที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เขตพื้นที่และสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 ทุกสังกัดทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลด กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ป.1 ได้แล้ว

Test Blueprint Reading Test RT 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม www.รักครู.com

แสดงความคิดเห็น