“ด่วนที่สุด” การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ข่าวแจ้งกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนให้ทราบว่า สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการคัดเลือกทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสามารถสมัครภายในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นี้ รายละเอียดจ้งให้ทราบดังนี้

ดาวน์โหลด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

แสดงความคิดเห็น