ด่วนที่สุด สพฐ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ด่วนที่สุด ประกาศจาก สพฐ. ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางคุณครูประถมได้จัดเตรียมรายละเอียดดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หทม. ๑๐๓๐๐
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา: สพฐ.

แสดงความคิดเห็น