fbpx

ด่วน !! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 106
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562  จำนวน 4 ราย ดังนี้

 •  ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 •  นายพีระ รัตนวิจิตร  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 •  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 •  นายพีระพล พูลทวี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง องเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

แหล่งที่มา :: สำนักนายกรัฐมนตรี

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น