ด่วน !! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562  จำนวน 4 ราย ดังนี้

  •  ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  •  นายพีระ รัตนวิจิตร  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  •  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  •  นายพีระพล พูลทวี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง องเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

แหล่งที่มา :: สำนักนายกรัฐมนตรี

 

แสดงความคิดเห็น