ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือราชการที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังสือบันทึก แบบหนังสือภายใน แบบหนังสือภายนอก และอื่นๆ สำหรับครูประถมควรเซฟเก็บไว้ หรือแนะนำให้ท่านใดที่ทำเรื่องในส่วนราชการได้ทราบ เพื่อเป็นตัวอย่างต่อเอกสารที่ถูกต้อง

ารเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

การเขียนหนังสือราชการ

การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

แบบหนังสือบันทึก

แบบหนังสือภายใน (ใช้กระดาษบันทึกข้อวาม)

แบบหนังสือภายนอก

แบบหนังสือประทับตรา

แบบหนังสือรบรอง

บบคําสั่ง

แบบคําสั่ง (กรณีรับคําสั่ง)

แบบประกาศ

แสดงความคิดเห็น