fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา ผ่านระบบ KSP SCHOOL

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คุณครูประถมที่ติดตามข่าว การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา  ครูประถมสามารถให้สถานศึกษายื่นผ่านระบบ KSP SCHOOL ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2562 เป็นต้นไป โดยครูประถมโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมาที่คุรุสภาอีก

คุณครูและผู้บริหารทุกท่านโปรดทราบ!! การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา ให้สถานศึกษายื่นผ่านระบบ KSP SCHOOL ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2562 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมาที่คุรุสภาอีก จ่ายเงินผ่าน ธ.กรุงไทย ไปรษณีย์ไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ก็ได้ ทราบผลอนุมัติภายใน 30 วันทำการ

ที่มา https://school.ksp.or.th/ksp-sch/index.jbx

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น