fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น จบแล้วบรรจุทันที ทุนทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 ทุน เฉลี่ยทุนละ 150,000 บาท/ทุน/ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น จบแล้วบรรจุทันที
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น จบแล้วบรรจุทันที

กสศ. แก้ปัญหาครูประถมขาดแคลน เพื่อแก้ปัญหาแก้เหลื่อมล้ำ ช่วยรร.ห่างไกล โครงการการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นโครงการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูประถมรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน จบมาได้เป็นบรรจุครูประถมทันที เป็นภาคีร่วมดำเนินการระหว่าง กระทรงการอุดทศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ การพัฒนาข้อเสนอโครงการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครู โดยมีผู้บริหาร และอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกว่า 36 แห่งจากทั่วประเทศ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น