นโยบายการบริหาร และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. จัดงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งนี้ได้มีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแผนยุทธศานสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไฟล์เอกสาร นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

 

แสดงความคิดเห็น