fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

นโยบายการบริหาร และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. จัดงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งนี้ได้มีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแผนยุทธศานสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไฟล์เอกสาร นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/นโยบายการบริหารและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก.pdf” download=”all”]

 

Comments
Loading...