fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:3

รีวิว นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

วันนี้ ครูประถม ขอนำสาระดีดีจากการชมนิทรรศการ จิ๋นซีฮ่องเต้ มาฝากผู้ที่สนใจอยากเข้าชม ซึ่ง งานจัดถึง 15 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้นต้องรีบกันนะคะ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่านิทรรศการนี้คุ้มค่าแห่งการรอคอยมากสำหรับใครที่ชอบติดตามซีรีย์จีน เพราะบรรยากาศการเข้าชมทำให้ได้อัครส เหมือนางเอกหนังจีนทะลุมิติเวลาได้ เพราะภายในงาน มีการนำข้าวของเครื่องใช้จริงมาจัดแสดง

ข้อควรระวังก่อนเข้าชม คือ ไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอ อนุญาตแต่กล้องจากมือถือเท่านั้น และห้ามเปิดแฟลชด้วยค่ะ

มาเริ่มที่โซนที่ 1 พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก

โซนนี้ จะเป็นสมัยราชวงศ์โจว สมัยชุนชิว (สมัย ฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วง) และสมัยจ้านกว่อ (สมัย สงครามรัฐศึก) ประเทศจีนโบราณประกอบ ด้วยแคว้นเล็กแคว้นน้อยที่แบ่งแยกการ ปกครองเป็นเอกเทศ ยุคนี้มีความก้าวหน้าทาง ด้านเทคโนโลยีการหล่อสําริด เช่น การผลิต อาวุธ เครื่องดนตรี ภาชนะ และเงินตรารวมถึง ความก้าวหน้าทางการทหาร ซึ่งเป็นปัจจัย ส่งเสริมให้แคว้นฉินที่เป็นแคว้นขนาดเล็ก ในเขตชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศจีนโบราณ กลายเป็นจักรวรรดิ ที่แข็งแกร่งในเวลาต่อมา 

โซนที่ 2 จิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของจีน ผู้ผนรกโลกมนุษย์และสวรรค์

เป็นการแสดงนิทรรศการของมหาราชองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนที่โลกต้องจารึก ประมาณ ๒,๒๐๐ กว่าปี มาแล้ว จิ๋นซีฮ่องเต้ประสูติในฐานะเจ้าชายแห่งแคว้นฉิน เมื่อพระชนมายุ ๑๓ พรรษา ได้รับการสถาปนาขึ้นปกครองแคว้นฉินแทนพระราชบิดา และประกอบพิธีราชาภิเษกเมื่อ พระชนมายุ ๒๒ พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีน เช่น การสถาปนาราชวงศ์ฉิน การผนวกแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น การปฏิรูประบบการปกครองแบบ รวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง กําหนดมาตรฐานหน่วยชั่ง ตวง วัด ระบบเงินตรา ภาษาเขียน และ การพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น การสร้างถนนหลวง ซึ่งมีความยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร การขุด คลองเชื่อมแม่น้ํา สร้างสะพาน สร้างระบบทํานบกั้นน้ําเพื่อขยายพื้นที่การเกษตร ทรงริเริ่มให้มี การก่อสร้างและเชื่อมต่อแนวกําแพงดินอัดของแคว้นต่างๆ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรู จนกลายเป็นกําแพงเมืองจีน นับเป็นคุณูปการต่อประเทศ จีน ทําให้สาธารณรัฐประชาชน จีนเป็นแหล่งอารยธรรมอันน่า อัศจรรย์ของโลก

โซนที่ 3 สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี มทาอาณาจักรใต้พิภพ

เป็นการจัดนิทรรศการ โบราณวัตถุสําคัญจากสุสานจักรพรรดิ จิ๋นซี เช่น หุ่นทหารและม้าดินเผา เสื้อเกราะ อาวุธสําริด และรถม้าสําริด จินซีฮ่องเต้เฝ้าค้นหาความเป็นอมตะ เสาะแสวงหายาอายุวัฒนะตลอดชีวิต ทรงดําริให้มีการสร้างสุสานเมื่อ พระชนมายุ ๑๓ พรรษา เรื่องราว ของจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการบันทึกไว้ โดยอาลักษณ์ สมัยราชวงศ์ฮั่น ซือหม่าเฉียน พรรณนารายละเอียด อันน่าทิ้งของมหาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปริศนานี้ได้รับการเปิดเผย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ หลังจากชาวนาคนหนึ่งได้ขุดค้นพบ หุ่นทหารดินเผา นับเป็นการค้นพบ ทางโบราณคดีครั้งสําคัญแห่งศตวรรษ ที่ ๒๐ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือชุดเกราะ ยูเนสโก จึงประกาศให้สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๐ ความมหัศจรรย์ของสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี คือ การใช้แรงงานคนจํานวนมหาศาลเพื่อดําเนินการ ก่อสร้างสุสานในระยะเวลาเกือบ ๔๐ ปีมหาอาณาจักรแห่งนี้ครอบคุลมพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นการจําลองนครเสียนหยาง เมืองหลวงแห่งสุดท้ายในสมัยราชวงศ์ฉินไว้ในสุสานรัฐบาลจีน ได้ดําเนินการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วกว่า ๙๐๐ หลม พบทหารดินเผาและรถม้ากว่า 4,000 ตัว พบสุสานบริวารของเจ้าชายเจ้าหญิง นางสนม ข้าราชการ คนงานสร้างสุสาน คอกสัตว์ และ รถม้าสําริด

โซนที่ 4 สืบสานความรุ่งโรจน์ ยุคราชวงศ์ฮั่น

เป็นการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมจาก จักรพรรดิฉินซีและราชวงศ์ฉิน ส่งต่อสู่ ราชวงศ์ฮั่น ส่วนสุดท้ายของนิทรรศการ จัดแสดงโบราณวัตถุจากสุสานในสมัย ราชวงศ์ฮั่น และโบราณวัตถุที่บอกเล่า เรื่องราวประเพณี วิถีชีวิต ความรุ่งเรือง ทางด้านวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง สังคม เกษตรกรรม และเทคโนโลยี ทางการทหาร ตลอดจนการค้าและ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง ชาวจีนโบราณกับชาวต่างชาติบนเส้นทาง สายแพรไหมสะท้อนให้เห็นถึงความ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจนับเป็นยุคทองของงาน ศิลปกรรมและอารยธรรมจีนอย่างแท้จริง

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ ครูประถม นำมาฝากทุกท่านหากใครสนใจ สามารถสอบถามเวลาเข้าชม โทร 0 2224 1333 , 0 2224 1402


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น