fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โปรแกรม Scratch สะ-แครช เบื้องต้น

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น (อ่านว่า สะ-แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายเช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนาชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทางานร่วมกัน

เนื้อหาเพิ่มเติม

คำสั่งพื้นฐานของ Scratch คลิก

1. ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
 1. แถบเมนู
 2. ข้อมูลของเวที หรือตัวละครที่ถูกเลือก
 3. กลุ่มบล็อก
 4. บล็อกในกลุ่มที่เลือก
 5. พื้นที่ทางาน
 6. รายการตัวละคร และเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบัน
 7. เวที
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

รายละเอียดของเวที
1. แท็บ Scripts
2. แท็บ Backgrounds
3. แท็บ Sounds
4. สร้างพื้นหลังใหม่ (New Background)
5. พื้นหลังลำดับที่ 1 และ 2

การบอกตำแหน่งใดๆ บนเวทีจะบอกโดยใช้ค่า (x, y) โดยค่า x และ y ที่ตำแหน่ง (0, 0) จะอยู่ตรงกลางเวที

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

2.2 ตัวละคร

ตัวละครแต่ละตัวจะมีข้อมูลแตกต่างกัน โดยสามารถคลิกที่ภาพตัวละครในพื้นที่แสดงรายการตัวละคร เพื่อดูข้อมูลของตัวละครนั้น เช่น ตัวละครปลาทองในโปรเจกต์ Aquarium มีข้อมูลดังตาราง

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
 1. ชื่อตัวละคร Creature 6
 2. ตำแหน่งบนเวที x: -166 y: 125
  3 ทิศทางการเคลื่อนที่ (direction) 104 องศา
 3. รูปแบบการหมุน มี 3 ลักษณะ

– หมุนได้รอบทิศทาง
– หันได้เฉพาะซ้ายหรือขวา
– ห้ามหมุน
5. การลากตัวละครในโหมดนำเสนอหรือบนเว็บไซต์
– แม่กุญแจปิด ลากตัวละครไม่ได้
– แม่กุญแจเปิด

2.2.1 ชื่อตัวละคร
โปรแกรมจะตั้งให้เป็น Sprite 1, 2, 3… ตามลาดับที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครให้พิมพ์ชื่อใหม่บนแถบชื่อหมายเลข 1.

2.2.2 ชุดตัวละคร
ชุดตัวละคร (Costumes) เป็นลักษณะของตัวละคร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงภาพเดิม หรือเพิ่ม หรือเพิ่มภาพใหม่ และอาจเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ

รายละเอียดชุดตัวละคร

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
 1. แท็บ Costumes
 2. สร้างชุดตัวละครใหม่
 3. ชุดตัวละคร ในตัวอย่างเป็น
  ชุดของตัวละครชื่อ Creature 1
  ชื่อชุด Jellyfish1 มีลักษณะสีขาว
  และ Jellyfish2 มีลักษณะโปร่งใส

 

2.3 สคริปต์

สคริปต์คือชุดคำสั่งสำหรับตัวละครหรือเวที เพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยการเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อก ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่ม

เมื่อคลิกที่กลุ่มบล็อกใด จะปรากฏบล็อกในกลุ่มนั้น บล็อกสำหรับตัวละครและเวทีอาจมีความแตกต่างกันบ้าง เช่น กลุ่มบล็อก Motion ของตัวละครจะมีบล็อกดังรูปด้านซ้าย ส่วนรูป ด้านขวาเป็นของเวทีซึ่งไม่มีบล็อก Motion เนื่องจากเวทีเคลื่อนที่ไม่ได้

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

สคริปต์หนึ่งๆ ประกอบไปด้วยบล็อกมาเรียงต่อกันเป็นกลุ่ม บางบล็อกสามารถอยู่ข้างในหรือซ้อนอยู่บนบล็อกอื่นได้

โปรแกรม Scratch เบื้องต้นตัวอย่างการเขียนสคริปต์สั่งให้แมงกะพรุนเคลื่อนที่ ก่อนเขียนสคริปต์ต้องเลือกตัวละครก่อน แล้วนาบล็อกที่ต้องการมาเรียงต่อกันในพื้นที่สาหรับเขียนสคริปต์

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

ข้อมูล https://krunuttida.weebly.com/

download program click

download program บันทึกหน้าจอ

วิดีโอ การลงโปรแกรม Scratch เบื้องต้น

 

ตัวอย่าง

โปรแกรม Scratch ตัวอย่าง การ์ตูนเรื่องสั้น นิทานเจ้าชายผู้ปราบมังกร

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้สร้างเกมง่ายๆสำหรับนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scratch 1.4

Lesson 1 – Scratch Basics

 

การสร้างนิทานด้วย Scratch

 

ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Scratch โดยธีญา

 

Scratch : สร้างนิทานอีสป เรื่อง กระต่ายกับเต่า

workshop-5.2-สนทนาพาเพลิน

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น