fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับ 2 หากจะสอนอย่างเดียวแค่ได้ยินชื่อนักเรียนต่างก็ร้องโอดโอยกันแล้ว

วันนี้ ครูประถมมีเทคนิค การจัดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING) เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาแลกเปลี่ยนให้ครูคอมพิวเตอร์กันค่ะ

การจัดการเรียนรู้ของครูที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีเทคนิคการสอน  ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเกิดทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้ได้ฝึกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก โดยเด็กจะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ขึ้นมาและครูมีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ

โดยการเรียนวันนี้เชื่องโยงกับเหตุการณ์ที่หลายโรงเรียนอาจประสบอยู่นั่นคือ การทะเลาะวิวาทผ่านทางสื่อ โซเชียล นั้นคือFacebook ครูประถมจึงนำเอาความรู้มาบูรณาการกันโดยเชื่อมโยงกับ Facebook และสื่อต่างๆ ส่งเสริมทักษะด้าน ICT ของนักเรียน ผ่านสถานการณ์โพสต์สเตตัสบน Facebook และอื่น ๆ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่มละ 5-6 คน ตามความเหมาะสม
1. ให้ Concept ความรู้สื่อออนไลน์
2. เปิดประเด็นว่า นักเรียนชอบโพสต์เรื่องไหนมากที่สุด เพราะอะไร 
3. ยกตัวอย่างสถานการณ์ในเฟซบุ๊ค ให้นักเรียนโพสต์ ในมุมมองใดก็ได้ ได้แก่ แชร์ข่าวการเมือง กดไลค์โดยไม่อ่านโพสต์ แชร์ข่าวปลอม แอบนินทาเพื่อน โพสต์ด่าคนอืนบนเฟซบุ๊ค โพสต์ภาพอนาจาร โพสต์ขายของ


4. ให้แต่ละกลุ่มออกมาโพสต์สิ่งที่อยากโพสต์ ทุกหัวข้อทุกคนจนครบทุกประเด็น 


5. ให้นร. แต่ละคนมีสิทธิเลือกที่จะ กดไลค์ กดแชร์ หรือคอมเมนต์ ผ่านโพสต์ที่สนใจได้


6.จำลองเหตุการณ์ความเสียหายบนสื่อโซเชียล ผ่าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทั้งเรื่องการจำคุก และเสียค่าปรับโดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความเสียหาย


7.สรุปกิจกรรม พูดคุย มอบรางวัลสำหรับผู้ที่ไม่เสียค่าปรับ และไม่จำคุก ตาม พ.ร.บ.

ขอบคุณแนวทางการสอนจากเหตุการณ์จริงของนร.นะคะ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น